wgłębienie
ramka z zakładkami

W trakcie realizacji

Power

„NOWE KOMPETENCJE – POMYSŁ NA LEPSZE JUTRO”

Nr projektu POWR.01.02.01-20-0020/18-00

 

Projekt adresowany jest do 30 osób poniżej 30 roku życia, które nie uczą się, nie pracują i zamieszkują na terenie powiatów: bielskiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego i siemiatyckiego.

Uczestnikom szkolenia zapewniony zostanie kompleksowe i indywidualne wsparcie umożliwiające wejście i utrzymanie się na rynku pracy. W szczególności uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

- pomoc doradcy zawodowego w zakresie identyfikacji potrzeb oraz w diagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu

W zależności od indywidualnie określonych potrzeb uczestnikom projektu zostanie zapewnina możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje i/lub staże zawodowe u pracodawców.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie jak również pracodawców zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie przyjęcia pracowników na staż zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 601 861 080 lub kontakt mailowy na adres: chociej@nawigator-szkolenia.pl

Już wkrótce na naszej stronie pojawią się dalsze informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

ZAPRASZAMY!