wgłębienie
ramka z zakładkami

“Negocjacje w biznesie”

Szkolenie dwudniowe z zakwaterowaniem.
Koszt szkolenia: 700 zł/osoba.
Forma: wykład/ćwiczenia/prezentacje multimedialne/studia przypadków/dyskusje moderowane/symulacje
sytuacji negocjacyjnych

Negocjacje to psychologiczna gra. Każdy ruch podczas partii gry w negocjacje wywołuje określony ruch
przeciwnika. Chodzi o to, żeby przewidzieć reakcję strony przeciwnej na nasze działania.

Szczegółowe cele szkolenia

• rozwój umiejętności negocjacyjnych;
• poznanie własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych;
• nauka strategii, taktyk i technik negocjacyjnych;
• nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw
interesów;
• poznanie stylów i orientacji negocjacyjnych;
• nabycie umiejętności wpływania na partnera; proces, metody wywierania wpływu;
• nauka wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im;
• nauka radzenia sobie z trudnym partnerem.

Grupa docelowa

• pracownicy działów sprzedaży i obsługi klienta
• kadra kierownicza
• specjaliści biorący udział w negocjacjach

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do negocjacji
2. Pojęcie negocjacji
3. Fazy negocjacji
4. Style negocjacji
5. Techniki negocjacji
6. Zasady skutecznego negocjowania
7. Formy nacisku
8. Komunikacja w negocjacjach
9. Sztuka zamykania negocjacji

Korzyści

Uczestnicy szkolenia znacząco podniosą swoją efektywność w osiąganiu celów negocjacyjnych, poznają techniki
i strategie negocjacji, nauczą się rozpoznawać różne style zachowań partnerów negocjacyjnych i umiejętnie
wykorzystywać tą wiedzę. Poznają skuteczne techniki komunikacji, perswazji i wpływu.