wgłębienie
ramka z zakładkami

“Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy”

Szkolenie dwudniowe z zakwaterowaniem.
Koszt szkolenia: 700 zł/osoba
Forma: wykład/ćwiczenia indywidualne i grupowe/wykład interaktywny/prezentacje multimedialne

Podstawą sprawnego działania, przy obecnym tempie życia i licznych obowiązkach spoczywających na nas,
podstawą sprawnego działania jest właściwa organizacja czasu. Szkolenie rozwija umiejętność planowania i
organizowania pracy, uwzględniając osobiste predyspozycje oraz kontekst działania. Pozwala uczestnikom
wypracować zmiany w ich stylu zarządzania czasem.

Szczegółowe cele szkolenia

• rozwój umiejętności określania celów, ustalania priorytetów;
• poznanie praktycznych narzędzi planowania czasu pracy;
• nabycie umiejętności radzenia sobie z przeciążeniem pracą i tzw. “złodziejami czasu”;
• nabycie umiejętności organizacji pracy, skutecznego planowania, podziału zadań i odpowiedzialności;
• trening umiejętności budowania harmonogramu działania (dzień, tydzień, planowanie realizacji
przedsięwzięć);
• trening umiejętności sprawnego przeprowadzania spotkań i zebrań zawodowych.

Grupa docelowa

• osoby, które chcą zdobyć umiejętności zarządzania czasem i planowania własnej pracy
• menedżerowie

Program szkolenia

1. Analiza czasu – sporządzenie budżetu czasu
2. Analiza własnych ograniczeń i przeszkód w gospodarowaniu czasem. Diagnoza “złodziei czasu”
3. Metodologia planowania
4. Wytyczanie celów i priorytetów
5. Zarządzanie celami i priorytetami
6. Codzienna organizacja czasu pracy
7. Delegowanie zadań
8. Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu
9. Typy osobowości a zarządzanie sobą w czasie

Korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają użyteczne techniki i sposoby zwiększania osobistej efektywności. Dowiedzą się
nie tylko jak oszczędzać czas, ale przede wszystkim jak go mądrze inwestować. Poznają użyteczne techniki
zwiększające efektywność pracy. Zrozumieją, że doba bogacza i żebraka, człowieka spełnionego i frustrata ma te
same 24 godziny, a różnica polega tylko na sposobie ich wykorzystania.